Privatumo politika

Internetinės svetainės dusios.lt privatumo ir slapukų politika

Bendros nuostatos

Šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomose interneto svetainėje www.dusios.lt Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 Duomenų valdytojas – MB NUOGI, įm. k. 305900693. Internetinės parduotuvės svetainės adresas www.dusios.lt el. paštas: info@dusios.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų internetinėse svetainėse, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainėse duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie internetinių svetainių lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie internetinių svetainių lankytojus.

www.dusios.lt asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą. Registruodamiesi naujienlaiškiams bei pirkimo proceso metu www.dusios.lt elektroninėje parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais www.dusios.lt elektroninės parduotuvės ištekliais. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus informacijos apie nuolaidas ir kitos svarbios informacijos. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Tiesiogiai gaunama informacija:

– Paskyros duomenys: el. pašto adresas ir slaptažodis.

– Tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, gimimo data (jei reikalinga).

– Adreso duomenys: gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas, šalis.

– Kontaktiniai duomenys: telefono numeris ir el. pašto adresas.

– Užsakymo duomenys: užsakytos prekės, kainos, atsiskaitymo ir siuntimo informacija.

– Atsiskaitymo duomenys: sąskaitos duomenys, banko kortelės duomenys (jei yra) arba duomenys apie kitas atsiskaitymo paslaugas pvz. „Paysera“.

Netiesiogiai gaunama informacija:

– Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

– Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.

– Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).

– Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su Jūsų sutikimu.

Kam naudojame Jūsų asmens duomenis

Jūsų duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

Jūsų norimiems įsigyti produktams ir paslaugoms teikti. Duomenis naudojame tam, kad apdorotume Jūsų prekių užsakymus, išspręstume klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu bei vykdytume kitus sutartinius ar Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įpareigojimus;

Su Jumis susisiekti, jei pasikeistų informacija apie prekės pristatymo laiką ar kita su Jūsų pateiktu užsakymu susijusi informacija. Šios komunikacijos nėra skirtos rinkodaros tikslais ir jų negalima atsisakyti.

Rinkodara: kartkartėmis su Jumis susisieksime, pateikdami informacijos apie prekių pasiūlymus ir papildomus produktus naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Taip pat prekių užsakymo metu galėsite nurodyti, ar norite gauti tokio pobūdžio pranešimus. Be to, kiekvieną kartą gavę elektroninį pranešimą turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

Jūsų asmens duomenis apdorosime tik turėdami tam teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas priklausys nuo priežasčių, kodėl rinkome Jūsų asmens duomenis ir kam juos naudojame.

Sutikimą duoti gali tik 18 metų amžiaus ar vyresni asmenys.

Apibrėžiant tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kuriems mums gali reikėti laikyti asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., buhalteriniai dokumentai, lizingo sutartys ir kt. )

Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.

Kiti asmens duomenų rinkimo tikslai:

Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis turėsime apdoroti tam, kad galėtume su Jumis sudaryti prekių pirkimo – pardavimo sutartį.

Jūsų mums pateiktą informaciją naudojame sklandžiam pirkimo proceso užtikrinimui bei užsakymo įvykdymui;

Jūsų pateikta informacija mums padeda sklandžiai bendrauti su Jumis, bei pateikti atsakymus į Jūsų užduotus klausimus;

Užsakymo metu Pirkėjo duomenis gali būti panaudoti rinkodaros tikslais. Pirkėjas gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis gali padaryti pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Duomenų valdytojas gavęs Pirkėjo sutikimą siunčia naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu. Taip pat Duomenų valdytojas sudaro galimybę naujienlaiškio atsisakyti (pasirinkdamas: „atsisakyti“ naujienlaiškio pabaigoje);

Remdamiesi Jūsų duomenimis, susisiekiame su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais;

Pateiktus duomenis naudojame administravimo ar teisiniais tikslais: siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus.

Informacija apie tvarkymą:

Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti. Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.

Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys gali būti tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento. Kai asmens duomenys tvarkomi reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) metu, asmens duomenys tvarkomi vienerius metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų tvarkymo terminui, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes atskleisime Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

– Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;

– Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

– norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;

– norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

– norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

– galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;

– kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

– žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

– susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

– prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

– nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;

– prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

– prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

– teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukai

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;

Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie Jūsų poreikių.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. Paspaudę nuorodą ir apsilankę kitame puslapyje turėtumėte pasidomėti jų privatumo politika ir duomenų apsaugos principais.

Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@dusios.lt

Politikos pakeitimai

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo www.dusios.lt svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.